Nedelja, 05.02.2023. ✝ Verski kalendar € Kursna lista

Sa­ra­je­vo od­lu­ču­je o Do­di­ko­voj ve­ći­ni u Do­mu na­ro­da BiH

Do­dik pod­no­si žal­bu na od­lu­ku CIK-a ko­jom je ne­va­že­ći li­stić pro­gla­šen va­že­ćim ka­ko bi o srp­skom de­le­ga­tu od­lu­či­li žre­bom
(фото ЦИК)

Ba­nja­lu­ka – Iz­bor srp­skih de­le­ga­ta u Dom na­ro­da par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH po sve­mu su­de­ći još ni­je okon­čan. Iako je Skup­šti­na Re­pu­bli­ke Srp­ske mi­nu­le sed­mi­ce taj po­sao za­vr­ši­la i na taj­nom gla­sa­nju iza­bra­la pet de­le­ga­ta, Cen­tral­na iz­bor­na ko­mi­si­ja (CIK) BiH – ko­joj je is­hod gla­sa­nja po­slat na ve­ri­fi­ka­ci­ju – na­šla je manj­ka­vo­sti u po­stup­ku ko­ji je vo­di­la Ko­mi­si­ja za iz­bor i ime­no­va­nje Skup­šti­ne RS.

CIK je od­lu­čio da pri­zna spor­ni li­stić, ko­ji je zbog ne­pro­pi­snog po­pu­nja­va­nja pro­gla­šen ne­va­že­ćim. To iza­zi­va po­sle­di­ce, jer ni re­zul­ta­ti iz­bo­ra za srp­ske de­le­ga­te ne osta­ju isti. Sto­ga je CIK od­lu­čio da će pe­tog de­le­ga­ta u Do­mu na­ro­da BiH iza­bra­ti žre­bom. Ta­kvom od­lu­kom do­ve­de­na je u pi­ta­nje ve­ći­na Do­di­ko­vog SNSD-a, ko­ji je osvo­jio če­ti­ri de­le­gat­ska me­sta, od ukup­no pet, a ti­me i kon­tro­lu nad tim do­mom.

Pred­sed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne Re­pu­bli­ke Srp­ske Ne­nad Ste­van­dić iz­ja­vio je da Srp­ska mo­ra na­ći na­čin da se za­kon­ski za­šti­ti od ova­kvih ma­ni­pu­la­ci­ja.

„CIK po­ku­ša­va da iz­vrg­ne ru­glu iz­bor­ni ci­klus, što ni­je pr­vi put”, re­kao je Ste­van­dić no­vi­na­ri­ma u Ba­nja­lu­ci. On sma­tra da Srp­ska tre­ba sa­ma da iz­da­je ser­ti­fi­ka­te za iza­bra­ne pred­stav­ni­ke u in­sti­tu­ci­ja­ma i da do­ne­se za­kon­ska re­še­nja ko­ja će to omo­gu­ći­ti ka­ko bi se spre­či­lo da „bi­lo ko me­nja iz­bor­nu vo­lju gra­đa­na ili in­sti­tu­ci­ja Srp­ske”. Na­vo­di da gla­sa­nje čla­no­va CIK-a „ja­sno po­ka­zu­je o če­mu je reč, jer su pro­tiv te od­lu­ke bi­la dva čla­na ko­ji su je­di­ni iza­bra­ni u skla­du s kon­kur­som i prav­nim pro­pi­si­ma”.

„CIK se ba­vi ga­ta­njem šta je onaj ko je po­ni­štio gla­sač­ki li­stić i pre­cr­tao po­li­tič­ku par­ti­ju hteo ti­me da ka­že. To je tu­ma­če­nje vo­lje van re­al­nog sve­ta i ne mo­že ima­ti prav­ne kon­se­kven­ce. Tu­ma­če­nje ni­je po­sao CIK-a”, is­ta­kao je Ste­van­dić.

Po­no­vio je da je CIK gru­bo pre­kr­šio iz­bo­r­ni za­kon i vla­sti­to uput­stvo. „CIK je imao mo­guć­nost po­na­vlja­nja pro­ce­du­re iz­bo­ra de­le­ga­ta uko­li­ko je ova si­tu­a­ci­ja sma­tra­na po­vre­dom po­stup­ka, kao što se de­ša­va­lo na iz­bor­nim me­sti­ma gde su utvr­đe­ni spor­ni li­sti­ći”, ka­že on.

Opo­zi­ci­ja je još na sed­ni­ci Skup­šti­ne RS do­ve­la u pi­ta­nje is­hod gla­sa­nja, pr­ven­stve­no zbog spor­nog li­sti­ća. Na tom li­sti­ću pre­cr­ta­no je ime stran­ke, ume­sto da se obe­le­ži kva­dra­tić po­red na­zi­va stran­ke. Za jed­ne je to oči­gled­na na­me­ra da se gla­sa za li­stu te par­ti­je, za dru­ge taj gest mo­že da se tu­ma­či i kao is­ka­zi­va­nje re­vol­ta pro­tiv pre­cr­ta­ne stran­ke.

Ko­mi­si­ja za iz­bor i ime­no­va­nje Skup­šti­ne RS za­klju­či­la je na dan gla­sa­nja da taj li­stić ni­je pro­pi­sno po­pu­njen i da ne mo­že bi­ti pri­znat, pa je pro­gla­si­la re­zul­tat po ko­jem je Do­di­ko­va par­ti­ja osvo­ji­la če­ti­ri de­le­gat­ska me­sta, a opo­zi­ci­o­ni SDS jed­no.

CIK je u po­ne­de­ljak sa­op­štio da je li­stić na ko­jem je bi­lo pre­cr­ta­no ime Ne­na­da Vu­ko­vi­ća, a ne kva­dra­tić, ipak is­pra­van i da pre­ma to­me taj kan­di­dat ima 12 gla­so­va, ko­li­ko i Snje­ža­na No­va­ko­vić Bur­sać iz SNSD-a, pa će po­bed­ni­ka od­lu­či­ti žreb. Pro­tiv ta­kve od­lu­ke gla­sa­li su čla­no­vi CIK-a Vla­do Ro­gić i Ire­na Ha­dži­ab­dić. „Onaj ko je pre­cr­tao ovaj gla­sač­ki li­stić ne­će da iza­be­re tog kan­di­da­ta i to je sa­svim ja­sno”, ce­ni Ro­gić. Ha­dži­ab­di­će­va je re­kla da ovo ni­su bi­li obič­ni iz­bo­ri za pro­seč­nog bi­ra­ča. „Ovo su iz­bo­ri ko­ji se or­ga­ni­zu­ju u Na­rod­noj skup­šti­ni po stro­go pro­pi­sa­nom po­stup­ku, gde su bi­rač­ko te­lo 83 po­sla­ni­ka ko­ji zna­ju ka­ko se is­pu­nja­va li­stić”, is­ta­kla je Ha­dži­ab­di­će­va.

Pred­sed­nik RS Mi­lo­rad Do­dik na­ja­vio je hit­nu žal­bu nad­le­žnom su­du i kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv čla­no­va CIK-a ko­ji su „pre­kr­ši­li za­kon zlo­u­po­tre­biv­ši slu­žbe­ni po­lo­žaj ka­ko bi na­ne­li šte­tu jed­nom po­li­tič­kom su­bjek­tu”.

Do­dik ka­že da sve što su po za­ko­nu čla­no­vi CIK-a mo­gli da ura­de je­ste da utvr­de da li je pre­kr­še­na pro­ce­du­ra. U tom slu­ča­ju, ka­ko ob­ja­šnja­va­ju prav­ni­ci u RS, pred­vi­đe­no je da se po­stu­pak even­tu­al­no po­no­vi u Skup­šti­ni RS.

„Po za­ko­nu, ni­su ima­li pra­vo da ula­ze u to da li je oči­gled­no ne­va­že­ći li­stić va­že­ći, što su uči­ni­li. Za to je nad­le­žna ko­mi­si­ja Skup­šti­ne RS od de­vet čla­no­va, u ko­joj su bi­li i čla­no­vi opo­zi­ci­je, ko­ji su svi, sem jed­nog, po­tvr­di­li da je li­stić ne­va­že­ći”, re­kao je Do­dik za Ra­dio Re­pu­bli­ke Srp­ske.

Pre­u­zi­ma­nje kon­trol­nog pa­ke­ta u Do­mu na­ro­da BiH da­lo je do­dat­nu sa­mo­u­ve­re­nost Do­di­ko­vom blo­ku da je ne­za­o­bi­la­zan u pro­ce­su for­mi­ra­nja Sa­ve­ta mi­ni­sta­ra BiH. Pre­go­vo­ri o to­me se već vo­de i po po­ru­ka­ma po­li­tič­kih par­ti­ja naj­i­zve­sni­je je da će bu­du­ću vlast či­ni­ti Do­di­ko­va i Čo­vi­će­va par­ti­ja sa stran­ka­ma „Osmor­ke”, ko­je pred­vo­di SDP BiH Ner­mi­na Nik­ši­ća.

 

Komentari0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.