Meni

Magazin

Rasadnik saveta

Zečevi opasniji od mraza

Snežni pokrivač i nedostatak hrane primoraće divljač i glodare da grizu koru voćaka, posebno na mladim stablima

Divlji zec

Niske temperature ne ugrožavaju voće, jer se ono nalazi u fazi mirovanja, tvrde poljoprivredni stručnjaci, ali snežni pokrivač i nedostatak hrane razlog su da se divljač „počasti” korom i grančicama mladih voćki u voćnjacima, sadnicama šumskog drveća i vinove loze. Najveću štetu čine zečevi i visoka divljač, posebno srne i jeleni koji brste sočne pupoljke i vrhove mladih sadnica četinara. Tako oštećene sadnice, čak i ukoliko se ne osuše, u proleće rastu sporo i nepravilno i obično daju niže prinose i slab kvalitet plodova.

Dugouško najradije jede koru jabuke, kruške, šljive i kajsije, a u nedostatku ovih, „napada” i ostale voćne vrste. Srndaći često oštete koru s voćke dok češu rogove o stablo. U tom slučaju je neophodno oštećeno mesto izravnati i premazati kalem voskom.

Prema rečima Petra Vukše, profesora za zaštitu bilja na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, najbolja zaštita voćaka od zečeva i druge divljači jeste da se ceo voćnjak ogradi i spreči ulazak nepoželjnih „gostiju“, a da se divljač hrani dalje od voćnjaka. Ako je to neizvodljivo, onda voćke treba pojedinačno zaštititi.

Šal od papira

Mlade voćke, do 3-4 godine starosti, najlakše se štite ako im se deblo od zemlje pa sve do ramenih grana, a ponekad i same ramene grane, omotaju debelom hartijom i na dva do tri mesta čvrsto zavežu kanapom. Starija stabla štite se omotavanjem debelom gužvom slame ili kukuruzovine, koja se takođe na nekoliko mesta uveže – ali onda treba biti na oprezu da se ne pojave glodari. Još je bolje voćke „zaodenuti” mrežom, samo što je ona dosta skupa.

– Mlade voćke i šumsko drveće se od napada divljači mogu štititi i hemijski, premazivanjem kore repelentima koji svojim neprijatnim mirisom i ukusom odbijaju, a ne ubijaju nezvane goste – objašnjava profesor Vukša. Međutim, to je potrebno uraditi na vreme, pred zimu. Premazivanje raznim preparatima pruža zaštitu samo u slučaju blagih zima, sa slabim snežnim pokrivačem.

Plugom protiv miševa

Koru guli zubima
Štete koje pričinjavaju sitni poljski glodari ponekad mogu biti neprocenjiva. Zato treba preduzeti niz preventivnih mera.

Oštećenja koja nastaju na kori korenovog vrata ili prizemnih žila najčešće ostaju skrivena sve dok voćka opstaje zahvaljujući zalihama. Ovakva oštećenja su teška, budući da, recimo, voluharica napravi pravi prsten, pa je skraćen rodni period stabala bez obzira na prethodnu vitalnost.

Radi suzbijanja glodara zemljište u voćnjacima treba održavati obrađeno i što čistije od korova. Od velikog je značaja duboka, osnovna obrada zemljišta uz upotrebu pretplužnjaka. Na taj način se miševima uskraćuje hrana, ruše se njihovi hodnicima a oni sami izlažu grabljivicama i tako onemogućava njihov opstanak.

Za suzbijanje glodara se koriste i mamci u vidu zatrovanog zrnevlja pšenice koji se (po 5-10 g) stavlja u rupe. Sredstva za suzbijanje su na bazi cinkfosfida, a mogu se naći i parafinski mamci na bazi antikoagulanata koji se koriste po svakom vremenu.

Ne treba zaboraviti i na „uslugu” lisica, jer tamo gde njih nema zečevi, miševi, hrčci i ostali glodari „kolo vode”.

Slavica Berić
objavljeno: 08/03/2009

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije