Недеља, 02.10.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
ПОРТРЕТ БЕЗ РАМА: ИВАНКА ПОПОВИЋ

Челична професорка

Драган Стојановић

Проф. др Иван­ка По­по­вић, хе­ми­чар­ка с Тех­но­ло­шко-ме­та­лур­шког фа­кул­те­та (ТМФ), дру­га је же­на рек­тор у исто­ри­ји нај­ве­ћег и нај­ста­ри­јег срп­ског уни­вер­зи­те­та, ду­жој од два ве­ка. Та­ко се Бе­о­град­ски уни­вер­зи­тет род­но из­јед­на­чио с Уни­вер­зи­те­том у Но­вом Са­ду, а пр­во ме­сто и да­ље при­па­да Уни­вер­зи­те­ту умет­но­сти ко­ји је до са­да имао че­ти­ри рек­тор­ке.

Без об­зи­ра на то што је реч о при­пад­ни­ци не­жни­јег по­ла, у ака­дем­ским кру­го­ви­ма оче­ку­ју да ће од 1. ок­то­бра, ка­да но­во­и­за­бра­ној рек­то­ри по­чи­ње ман­дат, БУ во­ди­ти – чвр­ста ру­ка.

Про­фе­сор­ка По­по­вић је за наш лист ис­та­кла да ће Уни­вер­зи­те­том упра­вља­ти уз јед­на­ко ува­жа­ва­ње свих ко­ле­га и „уз мно­го до­го­ва­ра­ња”. Ми­сли да се же­не и му­шкар­ци рек­то­ри раз­ли­ку­ју по ме­то­до­ло­ги­ји ра­да и си­гур­на је да ће се из­дво­ји­ти од прет­ход­ни­ка ства­ра­њем пре­ко по­треб­не стра­те­ги­је де­ло­ва­ња БУ. За­цр­та­ла је да ре­ши спор­ну имо­ви­ну фа­кул­те­та и ис­по­шту­је же­ље за­ду­жби­на­ра, али и да пре­и­спи­та где је бо­лоњ­ска ре­фор­ма спро­ве­де­на ва­ља­но, а где фор­мал­но. Бит­но јој је да се, уз на­у­ку, сту­ден­ти ак­тив­но ба­ве спор­том, а од ње се оче­ку­је и да спре­чи од­лив мо­зго­ва.

Но­ва рек­тор­ка се у јав­но­сти по­ми­ње као нај­ан­га­жо­ва­ни­ји уни­вер­зи­тет­ски бо­рац за окон­ча­ње пи­та­ња оспо­ре­ног док­то­ра­та до­са­да­шњег гра­до­на­чел­ни­ка Си­ни­ше Ма­лог. Као је­дан од нај­ва­жни­јих ци­ље­ва у свом ман­да­ту ис­та­кла је и бор­бу за ве­ћу фи­нан­сиј­ску по­др­шку др­жа­ве Уни­вер­зи­те­ту. Упи­та­на да ли ми­сли да ће је и до­би­ти, са­да ка­да је на че­ло Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја до­шао Ма­ли, о чи­јем док­то­ра­ту тек тре­ба да се из­ја­сни тре­ћа по ре­ду уни­вер­зи­тет­ска ко­ми­си­ја, од­го­во­ри­ла је да ће се Уни­вер­зи­тет бо­ри­ти за ви­ше нов­ца, а да од од­но­са др­жа­ве пре­ма ви­со­ком обра­зо­ва­њу за­ви­си да ли ће ус­пе­ти у то­ме.

Прин­ци­пи­јел­ност и упор­ност, због ко­јих је и хва­ле и ку­де, до­ка­за­ла је бо­га­тим ис­ку­ством у ру­ко­во­ђе­њу на БУ. Сту­ди­је хе­миј­ског ин­же­њер­ства за­по­че­ла је 1976. го­ди­не на Уни­вер­зи­те­ту Ме­ри­ленд у САД, а на­ста­ви­ла их на бе­о­град­ском ТМФ-у, где је и док­то­ри­ра­ла. За­тим је по­ста­ла про­де­кан фа­кул­те­та, а он­да и де­кан од 2006. до 2012. До из­бо­ра на функ­ци­ју пр­вог чо­ве­ка у Ка­пе­тан Ми­ши­ном зда­њу, би­ла је про­рек­то­ра за ме­ђу­на­род­ну и ме­ђу­у­ни­вер­зи­тет­ску са­рад­њу. За­то и не чу­ди што је ме­ђу кључ­не ци­ље­ве у пр­вом ман­да­ту рек­то­ра за­цр­та­ла ду­пли­ра­ње бро­ја стра­них сту­де­на­та у на­ред­них пет го­ди­на, али и те­жњу да БУ при­кљу­чи трен­ду удру­жи­ва­ња европ­ских уни­вер­зи­те­та.

Но­ва рек­тор­ка има ви­ше од 85 на­уч­них ра­до­ва, до­бит­ни­ца је ме­да­ље Срп­ског хе­миј­ског дру­штва за успех и пре­га­ла­штво у на­у­ци. Ка­же да је то­ли­ко по­све­ће­на по­слу да го­то­во и не­ма сло­бод­ног вре­ме­на. А ка­да га угра­би, опу­шта се у зе­ле­ни­лу. Ро­ђе­на је 1959. го­ди­не у Рио де Жа­не­и­ру и по­ти­че из углед­не но­во­сад­ске по­ро­ди­це. Де­да јој је био се­на­тор Да­ка По­по­вић, пр­ви бан Ду­нав­ске ба­но­ви­не, а отац ам­ба­са­дор Га­вра По­по­вић, ју­го­сло­вен­ски ди­пло­ма­та. Го­во­ри ен­гле­ски и не­мач­ки, а слу­жи се фран­цу­ским и ита­ли­јан­ским је­зи­ком.

Коментари9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dragutin
Ako je naslov asocijacija na Margaret Tačer, onda se preporučuju neoliberalni stavovi i reforme. Treba otvoreno reći za koje se elemente te ideologije profesorka zalaže.
Minja
Izabran je onaj za koga izlobira rektorat, a onda je taj najbolji kandidat.
Luna
A šta je sa spornim doktoratima u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu?
Milica
Beogradski univerzitet nije nikakva bara niti mrtvaja. Sasvim je solidno rangiran u svetu za zemlju ove veličine i ekonomske snage. I da jeste, to jedna osoba ne bi mogla da promeni. Idolatrija nam neće pomoći.
Danilo
O nečijoj sposobnosti govori se na kraju, a ne na početku mandata. Izbor je stvar dejstva interesnih grupa i lobija.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.