Sreda, 28.09.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ZLOČINI KOJI SE PAMTE
08.04.2018 u 22:00
7
Bumbarovi prigušeni pucnji u Pohorskoj
Ilija Vujić stajao je mirno u sudnici, gledajući ispred sebe. Jedva primetnim pokretom ruke pokušavao je da razmrda zglobove s kojih su malo pre toga skinute „lisice”. – Osuđujem vas na smrt – rekao je sudija Stojan Nikić. Tada 26-godišnji Ilija nije ni trepnuo. Ledeni pogled mu je i dalje bio uperen u crveni zid i državni grb ispod koga je sedelo petočlano sudsko veće. Ti ljudi upravo su odlučili da on više nema pravo na život. Iliji kao da je bilo svejedno. Dok je sudija čitao presudu kojom je i mladić do njega, Darko Lončarić, takođe osuđen na najstrožu kaznu, Ilija, zvani Bumbar, i dalje je delovao odsutno. U novembru 1994. jedina
Poligraf
01.04.2018 u 22:00
3
Ne liči na „moskovski rad”
Ot­kad su u bri­tan­skom gra­du Sols­be­ri­ju 4. mar­ta otro­va­ni biv­ši pu­kov­nik Glav­ne…

Zločini koji se pamte
25.03.2018 u 22:00
2
Mračna tajna kontejnera
U kon­tej­ne­ru pre­pu­nom sme­ća u Nje­go­še­voj uli­ci, rad­ni­ke „Grad­ske či­sto­će” sa­če­kao…

Poligraf
18.03.2018 u 22:00
4
Ubistvo kišobranom i dalje misterija
Bivši ruski vojni obaveštajac koji je radio za britanski tajnu službu Sergej Skripalj (66) i…

Zločini koji se pamte
11.03.2018 u 22:00
1
Želim da prijavim ubistvo, rekao je mlađi ženski glas dežurnom kraj telefona u policijskoj…

Poligraf
04.03.2018 u 22:00
3
Se­dam go­di­na bi­lo je po­treb­no is­tra­žnim or­ga­ni­ma da ot­kri­ju ko je Ran­ka Pa­ni­ća,…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
25.02.2018 u 22:00
3
Baš nekako u to vreme Josip Broz je ofarbao kosu u crveno, pa su ga zapadni mediji nazvali crvenim…

Muzej Instituta za sudsku medicinu „Milovan Milovanović” Medicinskog fakulteta u Beogradu, osnovan…

Poligraf

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
18.02.2018 u 22:00
Uime Nje­go­vog Ve­li­čan­stva kra­lja Pe­tra Pr­vog za­kli­njem se sve­mo­gu­ćim Bo­gom da ću Ustav ne­po­vre­dan dr­ža­ti, da ću po nje­mu i za­ko­ni­ma vla­da­ti, da ću ču­va­ti je­din­stvo…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
11.02.2018 u 22:00
Te 1925. go­di­ne Džordž Ber­nard Šo do­bio je No­be­lo­vu na­gra­du za knji­žev­nost, Fred Vo­ler pa­ten­ti­rao je ski­je na vo­di, Hi­tler je ob­ja­vio „Majn kampf”, a Kra­lje­vi­nu Sr­ba,…
Poligraf
10.02.2018 u 18:49
O.M.
Izabela Todorović nestala je pre tri meseca u Cirihu. Švajcarska policija u međuvremenu nije vodila opsežnu istragu kako bi pronašla Izabelu, iako je njena porodica 12. novembra 2017. zvanično…

Poligraf

Poligraf
06.02.2018 u 13:07
3
Los Anđeles - Američki detektivi žele ponovo da ispitaju Roberta Vagnera (87), supruga poznate američke glumice Natali Vud koja se utopila 1981. godine jer su se pojavili novi detalji oko njene…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
04.02.2018 u 22:00
Vla­sti­mir je po­sled­nji put vi­đen u ju­tar­njim ča­so­vi­ma, 4. ok­to­bra 1971. go­di­ne, na auto­bu­skoj sta­ni­ci u Gor­njem Ma­te­jev­cu, dok je če­kao auto­bus za Niš. Nje­gov sin je pred…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
28.01.2018 u 22:00
1
Više od deset godina robije imao je Tomislav za manje od 30 godina života. Naviknut na zatvorske zidine, nije umeo da živi na slobodi. Kada je izdržao poslednju kaznu, došao je na Crnogorsko…
Pravda je sustigla hjustonskog serijskog ubicu „stezača”, kako je Entoni Alan Šor (55) nazvan zbog načina davljenja devojaka na kojima se prethodno iživljavao: nad njim je prošlog četvrtka izvršena…

Poligraf

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
21.01.2018 u 22:00
2
Šest hi­ta­ca iz re­vol­ve­ra is­pa­lio je vi­so­ki funk­ci­o­ner Slu­žbe dr­žav­ne bez­bed­no­sti Cr­ne Go­re Bran­ko Ke­ko­vić u pen­zi­o­ni­sa­nog ka­pe­ta­na JNA Jak­šu Vu­le­ti­ća, u cen­tru Be­o­gra­da, u ula­zu zgra­de u Uli­ci ge­ne­ra­la Žda­no­va.  Šest me­ta­ka u če­lo. Od­mah se vra­tio u Ti­to­grad i pri­ja­vio po­li­ci­ji. Bio je ja­nu­ar 1975. go­di­ne.  Ju­go­slo­ven­ska štam­pa je krup­nim na­slo­vi­ma pi­sa­la o ob­ra­ču­nu Cr­no­go­ra­ca u Be­o­gra­du i na­ja­vlji­va­la sen­za­ci­o­nal­no su­đe­nje. Mo­tiv ubi­stva naj­pre ni­je bio ja­san, ali vr­lo…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
14.01.2018 u 22:00
Student prava Radoslav Nedić žurio je ka pariskoj Palati pravde. Našao se pred sudom prvi put u životu, i to u stranoj zemlji. Bio je 11. septembar,…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
07.01.2018 u 22:00
Železnička stanica u Ralji. Noć. Voz broj 150 stoji pred ulaznim signalom. Iz daljine se čuju drobilice obližnje fabrike cementa. Parnu pištaljku…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
07.01.2018 u 22:00
3
Oti­sci či­za­ma vo­di­li su pre­ko kr­tič­nja­ka do pče­li­nja­ka, ali ne i do Mi­lu­ti­no­ve ku­će. To ga je spa­slo smrt­ne ka­zne. Sla­voj­ka Pe­tro­vić i Sta­ni­mir Ko­jić le­ža­li su mr­tvi u se­lu Do­nja Bo­ri­na, u bli­zi­ni pu­ta Ša­bac–Zvor­nik. Bio je mart 1957. go­di­ne ka­da je ovo…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
17.12.2017 u 22:00
„Poštovane sudije, da bismo osudili Peru, ubica bi morao da poraste za 25…

Poligraf
11.12.2017 u 08:00
O. Mi­la­no­vić
Ro­đen je kao Go­ran Aran­đe­lo­vić, ali je ime pro­me­nio u Želj­ko Ćo­sić.…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
10.12.2017 u 22:00
Tri smrt­ne pre­su­de Okru­žnog su­da u Sme­de­re­vu dr­že Slo­bo­du…

Poligraf

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
03.12.2017 u 22:00
1
Dovođen je u sudnicu obučen u crno, sa crnim florom na reveru. Bio je u žalosti za ženom koju je ubio. Stražari su ga kroz hodnike Palate pravde sprovodili sa lisicama na rukama, a on je plakao i izjavljivao saučešće tašti i tastu. „Mama, nožem me je ubio“. To su bile poslednje reči koje je…
Je­dan od naj­po­zna­ti­jih ma­sov­nih ubi­ca na sve­tu Čarls Men­son (83)…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
26.11.2017 u 22:00
3
Pa­vle je kru­pan i sna­žan čo­vek, pa bi i tim pu­tem mo­glo da se…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
20.11.2017 u 08:30
2
Nisam mu dala otrov. Dala sam mu lek za pritisak, rekla je Jovanka pred sudom.…

Poligraf
20.11.2017 u 08:30
1
Nekadašnji bolničar Nils Hegel (40), osuđen 2015. godine na doživotnu robiju zbog usmrćivanja dva pacijenta, možda će biti proglašen za jednog od najgorih serijskih ubica u Nemačkoj. Naime, nedavno završeni toksikološki testovi nagoveštavaju da je on odgovoran za smrt najmanje još sto obolelih u dve bolnice na severu ove zemlje, prenosi Bi-Bi-Si. Nemačko tužilaštvo priprema novu optužnicu protiv Hegela, koja bi trebalo da bude podignuta sledeće…
Poligraf
13.11.2017 u 08:33
Da li Britancima preti serijski ubica poput ozloglašenog Džeka Trboseka, koji je krajem 19. veka ubijao žene u siromašnim četvrtima Londona? Masovni…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
12.11.2017 u 22:00
„Pustimo ga da živi, da okajava svoj zločin i samoga sebe danima i noćima proklinje zbog bezumlja koje je počinio. U ime večitog praštanja, molim za…

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.