Meni

Društvo

Pola miliona stanovnika manje

Srbija će 2050. godine imati šest miliona stanovnika, smatra demograf Goran Penev

Za razliku od direktora Republičkog zavoda za statistiku Dragana Vukmirovića, koji na osnovu prvih podataka o ispunjenim popisnim obrascima, procenjuje da će Srbija posle ovogodišnjeg popisa stanovništva imati između 250.000 i 350.000 hiljada stanovnika manje, demograf Goran Penev ima još nepovoljnije prognoze. Prema njegovim procenama, Srbija će, za razliku od popisa pre devet godina, imati čak – pola miliona stanovnika manje.

Ovaj analitičar iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka precizira da je direktor RSZ računao samo na negativan prirodni priraštaj, koji iznosi oko 300.000 ljudi od poslednjeg popisa, a ne i negativan migracioni saldo. Srbija je, inače, 2002. godine imala 7.498.001 stanovnika.

– Vidimo da je na popisu 2002. godine ispunjeno 8.099.689 popunjenih obrazaca, a ove godine 7.524.164 – kaže Penev, ukazujući da za njega ovakav negativan populacioni trend nije nikakvo iznenađenje. Kada se od ukupnog broja popisanih lica oduzmu lica koja su duplo popisana, kao i broj lica koja su u inostranstvu duže od godinu dana, ili kraće od godine, ali imaju nameru da ostanu duže od godinu, uz privremeno prisutna lica zbog rada i školovanja, pokazaće se, tvrdi Penev uz izvesne ograde, da će nas biti za oko 500.000 manje.

– Ovakva nepovoljna kretanja traju od popisa 1991. godine, kada se u Srbiji beleži negativan prirodni priraštaj. U popisu 2002. godine je bilo manje stanovnika nego 1991 – ukazuje Penev i podseća:

– Prema sadašnjoj statističkoj metodologiji, Srbija je 1991. godine imala 7.577.000 stanovnika bez Kosova i Metohije, dok je 11 godina kasnije imala – 7.498.001 stanovnika. Dakle, 79.000 manje. I tada je to bio rezultat negativnog prirodnog priraštaja, jer smo imali pozitivan migracioni saldo, zbog priliva izbeglica. Sada takođe imamo negativan prirodni priraštaj, a demografi procenjuju da se sve više ljudi iseljava iz Srbije – napominje Penev.

U javnosti je, posle brifinga za novinare u RSZ, pažnju izazvala i dramatična slika u opštinama na istoku i jugu Srbije, u kojima je, bar prema broju popisanih lica, broj stanovnika manji čak za 28 odsto. Poput Crne Trave, recimo.

– Crna Trava ima ogroman negativni prirodni priraštaj, jer je to opština sa najvećim udelom starih osoba. Uzmimo samo ovaj podatak: Crna Trava je 1948. godine imala 13.600 stanovnika, a 2002. godine svega 2.600. To se može nazvati demografskim urušavanjem,ali ni to nije nikakvo iznenađenje – tvrdi Penev.

Prema njegovoj oceni, trend pražnjenja istočne Srbije je samo nastavak negativnih tendencija. Istočna Srbija, napominje naš sagovornik, nije imala veliki priliv izbeglica, ali je imala negativan prirodni priraštaj koji se nastavlja, uz negativan migracioni saldo.

Penev ističe da ima razloga za veliku zabrinutost, jer nema nikakvog pozitivnog preokreta u populacionim trendovima. Stanovništvo je starije nego što je bilo, broj umrlih je veći od živorođenih i ta razlika se stalno povećava. Broj odseljenih je veći od broja doseljenih.

Čak i kada upoređuje podatke o opštinama u kojima je popunjeno više popisnih obrazaca nego pre devet godina, kao što su osam beogradskih opština, Novi sad, Petrovaradin i Novi Pazar, Penev primećuje da je više popisnih obrazaca popunjeno u rubnim beogradskim opštinama.

– Zemun, Palilula, Surčin, Barajevo posebno, su one opštine koje su primile veliki broj izbeglica devedesetih godina. Sa druge strane, te opštine nisu imale nepovoljnu starosnu strukturu kao centralne gradske opštine, poput Starog grada i Vračara.

Za našeg sagovornika, uzrok porasta popunjenih obrazaca u Novom Sadu je činjenica da je to takođe grad sa ogromnim prilivom izbeglica.

Rast Novog Pazara za oko 11 odsto za njega ne predstavlja iznenađenje, jer je, kaže on, taj grad imao veliku readmisiju, odnosno povratak emigranata koji su otišli devedesetih.

– Ne radi se o tome da je Novi Pazar iznenada postao privlačan za doseljavanje – ističe Penev i zaključuje: Ako se nešto bitnije ne promeni u pogledu nataliteta, mortaliteta i migracija, 2050. godine može da se očekuje da će Srbija imati najviše šest miliona stanovnika. Ili čak manje od tog broja.

Aleksandar Apostolovski

objavljeno: 02.11.2011

Poslednji komentari

Marija Mandić | 02/11/2011 13:09

Država je uređena tako da koji imaju vezu, imaju i posao , a to znači i uslove za život : dom, porodicu, potomstvo. Koji je nemaju , spadaju i sami u PREKOBROJNE! Zašto da se prekobrojni muče da rađaju nove prekobrojne, kad su državi potrebni samo NJIHOVI ( koji rade u ministarstvima, agencijama , zavodima, lokalnoj samoupravi i brojnim državnim službama )? Neka im oni obezbede natalitet ! Gade mi se priče o negativnom priraštaju i beloj kugi, ništa licemernije od te " zabrinutosti".Poštena država i društvo obezbeđuje podjednake šanse za svakoga, a sve ostalo , odraz je ličnih sposobnosti pojedinaca.Glavna rampa je kod zapošljavanja, a sad i školovanja, koje je sve više privilegija ovih prvih, čija deca ne moraju ni da uče, jer mogu na svakom privatnom fakultetu gde se "studira" marketing ili menadžment da kupe diplomu i evo novopečenih " stručnjaka" sa kravetom za svako ministarstvo!

Jelena Pajic | 02/11/2011 20:41

Ovo nije demografija, to je genocid.

sv. Sava | 03/11/2011 14:19

U Vojvodini i Srbiji Srbi treba da puno više rađaju jer samo ako brojčano ojačaju Srbija može spriječiti secesiju Srpskog Vojvodstva.Ukratko Srbija mora ekonomski ojačati a najveći dio novca izdvajati za poboljšanje nataliteta , osnovati Srpski fond koji će voditi Srpska pravoslavna crkva , tražiti da u njega uplaćuje i naša dijaspora širom sveta .Pokrenuti veliku obnovu u Srbiji se godišnje treba rađati 100 000 beba u Srpskoj minimalno 20 000 . U Hrvatskoj treba tražiti povratak na plan Z-4 od međunarodne zajednice jer inače se Srbi nikad neće moći vratiti u svoje kuće i stanove .Preko crkve treba pomagati Srbe u Krajini naročito Podunavlje , Vukovar , Ilok, Beli Manastir i Osek .A u Dalmaciji na prostoru između Zadra i Šibenika pa prema granici s Bosnom . Kao i Albanci grupirati se i odrediti centar recimo Srbi iz Dalmacije ,Senja ,Zadra , Splita itd . pomalo grupirati u Šibenik .U BH federaciji uložiti sve napore i ojačati Drvar , Grahovo , Glamoč, Bosanski Petrovac i Kupres ,

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije