Meni

Nekretnine

Porez na prihode od nepokretnosti

Pored stalnog godišnjeg poreza na imovinu i poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno na nasleđe i poklon, koji se plaća prilikom prenosa vlasništva na nepokretnosti, postoji još jedna vrsta poreza kada su u pitanju nepokretnosti. To je porez na prihode od nepokretnosti koji se plaća po stopi od 20 odsto na prihode koje poreski obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti, a naročito: zemljišta, stambenih i poslovnih zgrada, delova tih zgrada, stanova, delova stanova, poslovnih prostorija i garaža.

Ove prihode čine ostvarena zakupnina i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, odnosno podzakupac. Poreski obveznik je fizičko lice koje ostvari prihode po osnovu izdavanja nepokretnosti u zakup ili podzakup. Preduzetnik koji nepokretnost izdaje u zakup ili podzakup u okviru obavljanja registrovane samostalne delatnosti nije obveznik ovog poreza već plaća porez po osnovu obavljanja samostalne delatnosti.

Oporezivi prihod je bruto prihod od zakupa, odnosno podzakupa umanjen za normirane troškove u visini od 20 odsto. Kod iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima za koje je plaćena boravišna taksa, priznaju se normirani troškovi u visini od 50 posto od bruto prihoda. U slučaju kada je zakupodavac fizičko lice a zakupac pravno lice ili preduzetnik, ovaj porez se utvrđuje i naplaćuje po odbitku od svakog pojedinačnog ostvarenog prihoda, odnosno plaćene zakupnine, tako što za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, odnosno zakupninu, isplatilac pravi obračun poreza po odbitku i uplaćuje na propisane račune u skladu sa zakonom.

To znači da će zakupac u trenutku isplate ugovorene zakupnine prvo utvrditi ukupan prihod koji se isplaćuje zakupodavcu, zatim će obračunati normirane troškove koje će odbiti od ukupno utvrđenog prihoda u visini od 20 procenata, a onda će na tako dobijenu poresku osnovicu obračunati porez po odbitku u visini od 20 posto i tako dobijeni iznos uplatiti na propisani račun poreskoj upravi. Zakupac je dužan da zakupodavcu, prilikom svake isplate, kao i po isteku godine, izda obračun sa podacima o bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenom porezu.

objavljeno:

Poslednji komentari

Djordje Mitic | 08/11/2009 20:23

ko placa porez na promet ako preduzece izdaje u zakup svoje prostorije drugom preduzetniku

Srboljub Gavrilovic | 31/12/2009 21:25

pogledajte sajt poreske uprave imate sve, odnosno kompletan zakon o porezu na dohodak gradjana, preciscen tekst i pravilnik iz 108 clana.

Zorka Smiljanic | 20/02/2015 17:24

Da li sada postoji iznos, u prihodima od izdavanja, cini mi se oko 1.500.000 din, godisnje, koji kada se premasi, tek na tu sumu se placa porez. Tako je bilo pre nekoliko godina.

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije