Meni

Posao

Visina novčane naknade nezaposlenima

Novčana naknada nezaposlenima koji ostvaruju ovo pravo utvrđuje se u visini 60 odsto od osnovice za prva tri meseca korišćenja ovog prava. Za preostalo vreme za koje je utvrđeno pravo na ovu naknadu visina novčane naknade iznosi 50 posto od osnovice. Ukoliko Nacionalna služba za zapošljavanje uputi zaposlenog na dodatno obrazovanje i obuku, novčana naknada se uvećava za 10 procenata.

Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade je prosečna zarada ili naknada zarade koja je zaposlenom isplaćena u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestalo osiguranje. U slučaju da je iz nekih razloga isplaćena zarada za ovaj period niža od osnovice na koju je plaćen doprinos, visina novčane naknade utvrđivaće se prema osnovici na koju je plaćen doprinos.

Ako zaposlenom nije isplaćena zarada, osnovicu za utvrđivanje novčane naknade čini osnovica na koju je plaćen doprinos. Zakonom nije predviđen slučaj kada je nezaposlenom isplaćena zarada, ali nisu uplaćivani doprinosi od strane poslodavca. S obzirom na to da se osnovica utvrđuje u odnosu na mesec u kojem je prestalo osiguranje, to znači da će se u ovom slučaju visina naknade utvrditi prema prosečnoj zaradi koja je isplaćena dok su isplaćivani i doprinosi.

Visina naknade je ograničena tako da ne može biti viša od prosečne mesečne zarade po zaposlenom ostvarene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku niti niža od minimalne zarade utvrđene za mesec u kome se isplaćuje novčana naknada, koju utvrđuje Socijalno-ekonomski savet ili vlada.

U slučaju da nezaposleni za vreme primanja novčane naknade ostvari prihod na osnovu autorskog ugovora, obavljanja zanatskih i drugih poslova, iznos novčane naknade umanjiće se za iznos ostvarenog prihoda. Postupak i način umanjenja novčane naknade utvrđuje se opštim aktom NSZ.

U slučaju nezakonitog otkaza i vraćanja nezaposlenog na posao, iznos dobijen po osnovu novčane naknade za slučaj nezaposlenosti odbija se od iznosa neisplaćenih zarada koje se naplaćuju po osnovu naknade štete zbog nezakonitog otkaza za vreme provedeno van radnog odnosa.
objavljeno:

Poslednji komentari

Nemanja Grujic | 11/05/2011 02:01

Branka, kako bih mogao da stupim sa Vama u kontakt... Imam pitanja u vezi sa ovom temom - vracanja naknade za nezaposlena lica u slucaju da su dobili spor na sudu protiv poslodavca...

bojana p | 11/11/2012 13:23

meni je stiglo resenje za novcanu naknadu na 16 153. Dinara,koliko ce meni biti isplaceno preko racuna?

Marija  | 02/04/2013 13:10

Da li je moguce da za mesec februar dobijam manje para zbog broja dana u tom mesecu?I da li imaju pravo da mi daju manje nego sto pise u resenju!

Za Vaš uređaj postoji Andorid aplikacija, želite li da je instalirate?

Instaliraj Kasnije