Понедељак, 08.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
Треће доба
04.04.2018 у 22:00
3
Конкурс, па смештај у приватни дом
Држава би веома брзо могла да распише јавни позив приватним пружаоцима услуга социјалне заштите који могу да понуде своје слободне капацитете за субвенционисани смештај старијих и угрожених грађана. У исто време надлежни би требало да пронађу ваљани начин за спровођење тог конкурса, све у корист старијих, социјално и материјално угрожених грађана који се тренутно налазе на листама чекања за пријем у неки од државних геронтолошких центара. Таквих људи, незванично, има око 500, од укупно 800 колико их чека на пријем.
Треће доба
02.04.2018 у 22:00
5
Платиш смештај, доплатиш негу
Београђанка П. Р. недавно је сместила своју мајку оболелу од Алцхајмерове болести у приватни…

Треће доба
28.03.2018 у 20:20
2
До средине априла пријаве за рехабилитацију
Ј. Пе­тро­вић Сто­ја­но­вић / М. Бра­ко­че­вић
Пен­зи­о­не­ри чи­ја при­ма­ња не пре­ла­зе 24.984 ди­на­ра мо­ћи ће и ове го­ди­не да…

Вечно у привременом смештају
У Ср­би­ју су сти­гли пре око три де­це­ни­је из Сло­ве­ни­је, Хр­ват­ске, Ма­ке­до­ни­је и Бо­сне…

Треће доба
21.03.2018 у 21:42
1
Хало, хитна помоћ! Није ми добро, бубњи ми у глави, имам болове у стомаку. Сам сам код куће, имам…

Треће доба
19.03.2018 у 22:00
2
Београдски пензионери са општина Нови Београд, Земун и Сурчин, којима су картице већ одштампане,…

Треће доба
14.03.2018 у 22:00
1
Гра­ђа­ни­ма ко­ји су сте­кли пра­во на пен­зи­ју Фонд за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско…

Треће доба
12.03.2018 у 20:20
10
По­сле 41 го­ди­не и шест ме­се­ци рад­ног ста­жа и на­пу­ње­них 65 го­ди­на жи­во­та, Бог­дан…

Треће доба

Мис сениор Србије
07.03.2018 у 22:00
Витка, гипка, елегантна и насмејана – све је то у пакету Мира Иванчевић из Београда, дама која је недавно проглашена за мис сениор Србије. У тамним панталонама и белој блузи од чипке, некадашња…
На смештај у Геронтолошки центар „Лесковац” тренутно чека између 20 и 40 старијих грађана са територије Јабланичког округа. И тако уназад три године. Листа чекања се уопште не смањује, јер су сви…
Треће доба
01.03.2018 у 12:00
3
М. Р. Б.
„За два ме­се­ца по­ста­јем ин­ва­лид­ски пен­зи­о­нер, а ина­че сам из­бе­гли­ца из Хр­ват­ске. Тре­ба да при­ку­пим до­ку­мен­та­ци­ју да бих мо­гао да оства­рим пра­во на по­пу­сте у град­ском…

Треће доба

Треће доба
28.02.2018 у 20:20
1
Волим Сајам за треће доба. То је манифестација коју не заобилазим откако сам се пре пет година пензионисала. Сем што сам упознала безброј људи, с којима сам и данас у контакту, минуле године…
Др­жа­ва је спрем­на да поч­не да суб­вен­ци­о­ни­ше сме­штај ма­те­ри­јал­но угро­же­них гра­ђа­на без бли­жих срод­ни­ка у ли­цен­ци­ра­не при­ват­не до­мо­ве за ста­ре. За ту на­ме­ну у бу­џе­ту…
Треће доба
21.02.2018 у 22:00
11
Прве пензионерске картице које ће најстаријим грађанима Србије пружити могућност да остваре сва своја права и нове погодности биће представљене и уручене данас у Дому Народне скупштине. То је јуче…
Треће доба
21.02.2018 у 13:24
13
Ђорђевић је на скупу „Међугенерацијска солидарност и достојанствено старење” казао да ће јединствена идентификациона пензиона картица најстаријим суграђанима пружити могућност да остваре сва своја…

Треће доба

Треће доба
19.02.2018 у 22:00
5
Уз решење о пензији сви нови корисници права добиће већ од априла пензионерску идентификациону картицу, док ће за остале пензионере оне бити сукцесивно урађене и подељене до краја године. То је, како је пренео Танјуг, обзнанио члан УО Фонда ПИО Драгослав Ђукановић, додавши да је на последњој седници одбора донет правилник који прецизно дефинише ту област. Он је подсетио и да ће картица садржати само име и презиме корисника, идентификациони број, филијалу где прима пензију. Иницијативу за израду картице покренуло је Министарство за рад, борачка и социјална питања. Сваки од…
Треће доба
19.02.2018 у 22:00
У Фонд ПИО сам дошао да ми неко од надлежних протумачи уверења о стажу и заради, да се подробно информишем како да регулишем свој стаж који није…

Треће доба
19.02.2018 у 12:45
8
Картице ће израђивати ПИО фонд и биће бесплатне. Већ од априла планирано је да сви нови корисници права уз решење о пензији добио и идентификациону…
За се­бе ка­же да је „ста­ра, али мла­да Љи­ља”. Ста­ра, јер се већ 43 го­ди­не не­пре­ста­но игра, би­ло у по­зо­ри­шту, би­ло на фил­му, би­ло у се­ри­ја­ма. Мла­да – јер и по­сле се­дам го­ди­на ко­ли­ко је у пен­зи­ји има ела­на да и да­ље уле­ће у но­ве пред­ста­ве, пре­у­зи­ма но­ве ро­ле у…
Треће доба
12.02.2018 у 20:20
5
Пра­во на бес­плат­ну де­се­то­днев­ну ре­ха­би­ли­та­ци­ју у бањ­ским…

Треће доба
07.02.2018 у 22:00
9
Сви садашњи, али и сви будући пензионери, постаће власници пензионерске…

Треће доба
05.02.2018 у 22:00
4
​Становништво у нашој земљи спада међу најстарије, и то због ниског…

Треће доба

Треће доба
31.01.2018 у 20:20
1
Са­мо­ћа ста­ри­јих у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји то­ли­ко је ве­ли­ки про­блем да су вре­ме­шни гра­ђа­ни ове острв­ске зе­мље не­дав­но до­би­ли сво­је ми­ни­стар­ство. Те­ре­за Меј, бри­тан­ска пре­ми­јер­ка, име­но­ва­ла је пр­вог ми­ни­стра за уса­мље­ност ка­ко би се на­ста­вио рад уби­је­не…
Треће доба
29.01.2018 у 22:00
3
Већ не­ко­ли­ко го­ди­на у Фон­ду за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње…

Треће доба
25.01.2018 у 11:01
4
Ре­дов­но пи­ше, ве­жба, дру­жи се, чи­та... Има 85 го­ди­на, а у пен­зи­ји је…

Треће доба
24.01.2018 у 22:00
2
Број особа старијих од 60 година широм света порашће са 605 милиона на две…

Треће доба
24.01.2018 у 22:00
У Кладову живи око 10.000 становника, од којих безмало 6.000 има статус пензионера. Међу њима чак око 700 прима пензију нижу од 10.000 динара. Зато је на иницијативу тамошњег Удружења пензионера, општина Кладово за старије од 65 година обезбедила новац за субвенционисање јавног превоза у приградском саобраћају. На бесплатни превоз од почетка ове године житељи могу да рачунају двапут месечно, односно данима када се исплаћује пензија, али и…
Треће доба
17.01.2018 у 20:20
8
Зах­те­ви пен­зи­о­не­ра оште­ће­них сма­ње­њем пен­зи­ја од 2014. го­ди­не мо­гу да на­ста­ве да се пре­да­ју Фон­ду за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско…

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.