Četvrtak, 06.10.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Treće doba
04.04.2018 u 22:00
3
Konkurs, pa smeštaj u privatni dom
Država bi veoma brzo mogla da raspiše javni poziv privatnim pružaocima usluga socijalne zaštite koji mogu da ponude svoje slobodne kapacitete za subvencionisani smeštaj starijih i ugroženih građana. U isto vreme nadležni bi trebalo da pronađu valjani način za sprovođenje tog konkursa, sve u korist starijih, socijalno i materijalno ugroženih građana koji se trenutno nalaze na listama čekanja za prijem u neki od državnih gerontoloških centara. Takvih ljudi, nezvanično, ima oko 500, od ukupno 800 koliko ih čeka na prijem.
Treće doba
02.04.2018 u 22:00
5
Platiš smeštaj, doplatiš negu
Beograđanka P. R. nedavno je smestila svoju majku obolelu od Alchajmerove bolesti u privatni…

Treće doba
28.03.2018 u 20:20
2
Do sredine aprila prijave za rehabilitaciju
J. Pe­tro­vić Sto­ja­no­vić / M. Bra­ko­če­vić
Pen­zi­o­ne­ri či­ja pri­ma­nja ne pre­la­ze 24.984 di­na­ra mo­ći će i ove go­di­ne da…

Večno u privremenom smeštaju
U Sr­bi­ju su sti­gli pre oko tri de­ce­ni­je iz Slo­ve­ni­je, Hr­vat­ske, Ma­ke­do­ni­je i Bo­sne…

Treće doba
21.03.2018 u 21:42
1
Halo, hitna pomoć! Nije mi dobro, bubnji mi u glavi, imam bolove u stomaku. Sam sam kod kuće, imam…

Treće doba
19.03.2018 u 22:00
2
Beogradski penzioneri sa opština Novi Beograd, Zemun i Surčin, kojima su kartice već odštampane,…

Treće doba
14.03.2018 u 22:00
1
Gra­đa­ni­ma ko­ji su ste­kli pra­vo na pen­zi­ju Fond za pen­zij­sko i in­va­lid­sko…

Treće doba
12.03.2018 u 20:20
10
Po­sle 41 go­di­ne i šest me­se­ci rad­nog sta­ža i na­pu­nje­nih 65 go­di­na ži­vo­ta, Bog­dan…

Treće doba

Mis senior Srbije
07.03.2018 u 22:00
Vitka, gipka, elegantna i nasmejana – sve je to u paketu Mira Ivančević iz Beograda, dama koja je nedavno proglašena za mis senior Srbije. U tamnim pantalonama i beloj bluzi od čipke, nekadašnja…
GERONTOLOŠKI CENTAR LESKOVAC
05.03.2018 u 21:35
Na smeštaj u Gerontološki centar „Leskovac” trenutno čeka između 20 i 40 starijih građana sa teritorije Jablaničkog okruga. I tako unazad tri godine. Lista čekanja se uopšte ne smanjuje, jer su svi…
Treće doba
01.03.2018 u 12:00
3
M. R. B.
„Za dva me­se­ca po­sta­jem in­va­lid­ski pen­zi­o­ner, a ina­če sam iz­be­gli­ca iz Hr­vat­ske. Tre­ba da pri­ku­pim do­ku­men­ta­ci­ju da bih mo­gao da ostva­rim pra­vo na po­pu­ste u grad­skom…

Treće doba

Treće doba
28.02.2018 u 20:20
1
Volim Sajam za treće doba. To je manifestacija koju ne zaobilazim otkako sam se pre pet godina penzionisala. Sem što sam upoznala bezbroj ljudi, s kojima sam i danas u kontaktu, minule godine…
PRIVATNI DOMOVI U SRBIJI
26.02.2018 u 20:20
Dr­ža­va je sprem­na da poč­ne da sub­ven­ci­o­ni­še sme­štaj ma­te­ri­jal­no ugro­že­nih gra­đa­na bez bli­žih srod­ni­ka u li­cen­ci­ra­ne pri­vat­ne do­mo­ve za sta­re. Za tu na­me­nu u bu­dže­tu…
Treće doba
21.02.2018 u 22:00
11
Prve penzionerske kartice koje će najstarijim građanima Srbije pružiti mogućnost da ostvare sva svoja prava i nove pogodnosti biće predstavljene i uručene danas u Domu Narodne skupštine. To je juče…
Treće doba
21.02.2018 u 13:24
13
Đorđević je na skupu „Međugeneracijska solidarnost i dostojanstveno starenje” kazao da će jedinstvena identifikaciona penziona kartica najstarijim sugrađanima pružiti mogućnost da ostvare sva svoja…

Treće doba

Treće doba
19.02.2018 u 22:00
5
Uz rešenje o penziji svi novi korisnici prava dobiće već od aprila penzionersku identifikacionu karticu, dok će za ostale penzionere one biti sukcesivno urađene i podeljene do kraja godine. To je, kako je preneo Tanjug, obznanio član UO Fonda PIO Dragoslav Đukanović, dodavši da je na poslednjoj sednici odbora donet pravilnik koji precizno definiše tu oblast. On je podsetio i da će kartica sadržati samo ime i prezime korisnika, identifikacioni broj, filijalu gde prima penziju. Inicijativu za izradu kartice pokrenulo je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja.…
Treće doba
19.02.2018 u 22:00
U Fond PIO sam došao da mi neko od nadležnih protumači uverenja o stažu i zaradi, da se podrobno informišem kako da regulišem svoj staž koji nije…

Treće doba
19.02.2018 u 12:45
8
Kartice će izrađivati PIO fond i biće besplatne. Već od aprila planirano je da svi novi korisnici prava uz rešenje o penziji dobio i identifikacionu…
Za se­be ka­že da je „sta­ra, ali mla­da Lji­lja”. Sta­ra, jer se već 43 go­di­ne ne­pre­sta­no igra, bi­lo u po­zo­ri­štu, bi­lo na fil­mu, bi­lo u se­ri­ja­ma. Mla­da – jer i po­sle se­dam go­di­na ko­li­ko je u pen­zi­ji ima ela­na da i da­lje ule­će u no­ve pred­sta­ve, pre­u­zi­ma no­ve ro­le…
Treće doba
12.02.2018 u 20:20
5
Pra­vo na bes­plat­nu de­se­to­dnev­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju u banj­skim…

Treće doba
07.02.2018 u 22:00
9
Svi sadašnji, ali i svi budući penzioneri, postaće vlasnici penzionerske…

Treće doba
05.02.2018 u 22:00
4
​Stanovništvo u našoj zemlji spada među najstarije, i to zbog niskog…

Treće doba

Treće doba
31.01.2018 u 20:20
1
Sa­mo­ća sta­ri­jih u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji to­li­ko je ve­li­ki pro­blem da su vre­me­šni gra­đa­ni ove ostrv­ske ze­mlje ne­dav­no do­bi­li svo­je mi­ni­star­stvo. Te­re­za Mej, bri­tan­ska pre­mi­jer­ka, ime­no­va­la je pr­vog mi­ni­stra za usa­mlje­nost ka­ko bi se na­sta­vio rad ubi­je­ne…
Treće doba
29.01.2018 u 22:00
3
Već ne­ko­li­ko go­di­na u Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje…

Treće doba
25.01.2018 u 11:01
4
Re­dov­no pi­še, ve­žba, dru­ži se, či­ta... Ima 85 go­di­na, a u pen­zi­ji je…

Treće doba
24.01.2018 u 22:00
2
Broj osoba starijih od 60 godina širom sveta porašće sa 605 miliona na dve…

Treće doba
24.01.2018 u 22:00
U Kladovu živi oko 10.000 stanovnika, od kojih bezmalo 6.000 ima status penzionera. Među njima čak oko 700 prima penziju nižu od 10.000 dinara. Zato je na inicijativu tamošnjeg Udruženja penzionera, opština Kladovo za starije od 65 godina obezbedila novac za subvencionisanje javnog prevoza u prigradskom saobraćaju. Na besplatni prevoz od početka ove godine žitelji mogu da računaju dvaput mesečno, odnosno danima kada se isplaćuje penzija, ali i…
Treće doba
17.01.2018 u 20:20
8
Zah­te­vi pen­zi­o­ne­ra ošte­će­nih sma­nje­njem pen­zi­ja od 2014. go­di­ne mo­gu da na­sta­ve da se pre­da­ju Fon­du za pen­zij­sko i…

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.