Ponedeljak, 06.02.2023. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Medicina
23.01.2023 u 17:03
1
Epidemiolog: Postoji opasnost od širenja epidemije malih boginja u Srbiji
SUBOTICA - Epidemiolog subotičkog Zavoda za javno zdravlje Subotica, Nebojša Bohucki upozorio je danas da će se epidemija malih boginja, registrovana u Smederevu, „verovatno” proširiti na ostatak Srbije.
Stalna funkcija sudija i tužilaca može da bude „skraćena”
Usvojenim ustavnim amandmanima garantuje se samostalnost sudijske funkcije i funkcije javnog…

Medicina
28.03.2018 u 21:11
10
Raste broj bezubih stanovnika Srbije
Iako ve­ći­na lju­di do­bro zna da se mno­ge bo­le­sti „po­kre­ću” zbog po­kva­re­nih zu­ba i…

Medicina
26.03.2018 u 21:11
8
Misteriozna nova bolest iks
Svet­ska zdrav­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja (SZO) ne­dav­no je upo­zo­ri­la na bo­lest ko­ja bi…

Medicina
22.03.2018 u 08:53
4
I. Savić
Kontraceptivne pilule se koriste u prevenciji neželjene trudnoće, zbog neregularnih menstrualnih…

Medicina
22.03.2018 u 07:59
2
A.K.
Svi oni koji žele da shvate sa kojim se problemima susreću ljudi koji godinama bezuspešno…

Pravo „na dobrovoljni i saglasni prekid života”, predloženo u novom Građanskom zakoniku, za sada…

Medicina
20.03.2018 u 12:02
4
U Ame­ri­ci, baš kao i na Sta­rom kon­ti­nen­tu, ove zi­me ha­ra vi­rus gri­pa H3N2, a pre­ma…

Medicina

Medicina
19.03.2018 u 22:00
1
Od raka dojke godišnje u Srbiji umre oko 1.600 žena, dok se oko 4.600 njih susretne sa dijagnozom ove opake bolesti. Statistika pokazuje da jedna od osam žena oboli od tumora dojke, u trenutku…
Na dan 14. marta 1972. go­di­ne u Pri­zre­nu se po­sta­vi­la sum­nja, a na­red­nog da­na je u la­bo­ra­to­ri­ji In­sti­tu­ta „Tor­lak” izo­lo­van opa­san vi­rus ve­li­kih bo­gi­nja, ko­ji je od­neo…
Medicina
07.03.2018 u 22:00
23
Devetoro ljudi preminulo je u Srbiji od komplikacija malih boginja (morbila), bolesti koja može da se spreči jednostavnim postupkom – dobijanjem vakcine. Zbog toga je juče ministar zdravlja dr…

Medicina

Medicina
06.03.2018 u 15:10
2
Celog života sam imala nizak krvni pritisak, a od kada sam ušla u menopauzu on je odjednom prešao u visok. Ovu rečenicu u ordinaciji lekara izgovara veliki broj žena sa molbom za pomoć jer ne znaju…
Medicina
05.03.2018 u 21:40
Pacijenti koji su doživeli paralizu jedne strane lica, to jest parezu facijalisa, osim standardnih načina lečenja pomoć mogu da potraže i od stručnjaka Centra za hiperbaričnu medicinu…
Medicina
28.02.2018 u 21:11
Oč­na ban­ka, ka­pi­tal­ni pro­je­kat ne sa­mo za nas, već i za re­pu­blič­ki tran­splan­ta­ci­o­ni pro­gram i Sr­bi­ju u ce­li­ni, bi­će otvo­re­na u petak na Voj­no­me­di­cin­skoj aka­de­mi­ji,…
Medicina
26.02.2018 u 21:11
1
Zbog re­spi­ra­tor­nih in­fek­ci­ja ovih da­na su pu­ne če­ka­o­ni­ce do­mo­va zdra­vlja. Bo­lo­vi u gr­lu, ki­ja­vi­ca, ka­šalj, iri­ta­ci­ja i cu­re­nje se­kre­ta iz no­sa, ma­lak­sa­lost,…

Medicina

Medicina
22.02.2018 u 16:00
Povodom 2. marta, Dana Vojnomedicinske akademije, lekari klinika za kardiologiju, endokrinologiju, reumatologiju, kao i Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju VMA, besplatno će pregledati građane od 26. februara do 2. marta. Zakazivanje pregleda biće omogućeno sutra od 10 do 14 sati na telefon 066/8727-779, a telefonski zakazani pregledi biće održani te sedmice od 14 do 19 sati, saopštila je VMA. U ponedeljak i utorak građani će dolaziti na zakazani pregled kod kardiologa, u sredu će biti omogućeni pregledi endokrinologa, u četvrtak će biti pregledi vaskularnog…
Medicina
21.02.2018 u 22:00
1
Čekaonice domova zdravlja ovih dana su pune pacijenata koji se žale na bolove u grlu i „grebuckanje”, nemogućnost gutanja hrane, kašalj... U takvoj…

Medicina
20.02.2018 u 09:05
Iako mnogi nemaju tu naviku, važno je da se zbog prevencije teških bolesti  jednom godišnje posveti pažnja svom zdravlju i krvnim sudovima odlaskom…
Medicina
20.02.2018 u 09:05
3
Da li u Americi postoji rodna diskriminacija među lekarima? Iako je u odnosu na muškarce mnogo više žena stagniralo u medicinskoj karijeri i ima manja primanja nego njihove kolege, zvanični stav je da je reč o pojedinačnim slučajevima i da su muškarci i žene ravnopravni u medicinskom pozivu.…
Medicina
16.02.2018 u 16:40
13
Udruženje pacijenata obolelih od psorijaze „3P” apelovao je juče na Republički…

Medicina
16.02.2018 u 10:00
7
D. D. K.
Kli­ni­ka za psi­hi­ja­trij­ske bo­le­sti „Dr La­za La­za­re­vić” otvo­ri­će…

Medicina
14.02.2018 u 21:11
Od ove go­di­ne, sr­ča­ni bo­le­sni­ci mo­ći će uz uput le­ka­ra u…

Medicina

Medicina
12.02.2018 u 21:11
1
Pr­vi pa­ci­jen­ti već su pri­sti­gli u no­vo­o­tvo­re­ni obje­kat Kli­ni­ke za re­ha­bi­li­ta­ci­ju „Dr Mi­ro­slav Zo­to­vić” u So­ko­banj­skoj uli­ci u Be­o­gra­du. Bo­lji uslo­vi za bo­ra­vak bo­le­sni­ka, ure­đe­ne so­be, sa­vre­me­na opre­ma, ko­ja po­ma­že pri opo­rav­ku, kra­se zgra­du…
Medicina
11.02.2018 u 16:27
1
D.D.K. - I.S.
Savremena medicina pomaže ljudima da žive duže i zdravije nego ikada do sada,…

Medicina
07.02.2018 u 22:00
Rođenje sina Leksi i Džošue Rojera medicinski tim Dečje klinike u Teksasu…

Medicina
05.02.2018 u 22:00
2
Među tinejdžerima u SAD nedavno se proširio novi trend koji i te kako može da…

Medicina
05.02.2018 u 22:00
5
U Sr­bi­ji sva­kog da­na če­ti­ri že­ne obo­le i jed­na umre od ra­ka gr­li­ća ma­te­ri­ce, bo­le­sti ko­ja se mo­že spre­či­ti, ot­kri­ti na vre­me od­la­skom na obi­čan gi­ne­ko­lo­ški pre­gled i efi­ka­sno le­či­ti. Na­ša ze­mlja se na­la­zi na če­tvr­tom me­stu u Evro­pi, po­sle Ru­mu­ni­je, Li­tva­ni­je i Bu­gar­ske po bro­ju obo­le­lih že­na, a na tre­ćem po sta­ti­sti­ci umr­lih, od­mah po­sle Ru­mu­ni­je i Mol­da­vi­je.  Glav­ni…
Medicina
29.01.2018 u 22:00
3
Grip je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji od­neo 149 ži­vo­ta, a pro­ce­ne struč­nja­ka po­ka­zu­ju da je simp­to­me bo­le­sti sa­mo u to­ku jed­ne ne­de­lje…

Medicina
24.01.2018 u 22:00
1
Član je jedne od najstarijih lekarskih porodica u Srbiji. U bivšoj Jugoslaviji osnovao je prvu koronarnu jedinicu i pokrenuo novi način lečenja…

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.