Sreda, 28.09.2022. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Stalna funkcija sudija i tužilaca može da bude „skraćena”
Usvojenim ustavnim amandmanima garantuje se samostalnost sudijske funkcije i funkcije javnog tužioca. Međutim, to ne znači da nosioci sudijske, odnosno javnotužilačke funkcije neće moći da budu razrešeni ukoliko bude ispunjen neki od uslova propisanih za to. Ustavnim promenama, naime, propisano je da sudijska funkcija traje od izbora dok sudija ne navrši radni vek. Međutim, ona može da bude „skraćena” ako sudija sam to zatraži, ukoliko trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje sudijske funkcije, ako mu prestane državljanstvo ili ako bude razrešen. „Sudija se razrešava ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili ako je u disciplinskom postupku utvrđeno da…
Medicina
28.03.2018 u 21:11
10
Raste broj bezubih stanovnika Srbije
Iako ve­ći­na lju­di do­bro zna da se mno­ge bo­le­sti „po­kre­ću” zbog po­kva­re­nih zu­ba i…

Medicina
26.03.2018 u 21:11
8
Misteriozna nova bolest iks
Svet­ska zdrav­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja (SZO) ne­dav­no je upo­zo­ri­la na bo­lest ko­ja bi…

Medicina
22.03.2018 u 08:53
4
Neutralan uticaj kontraceptivnih pilula na razvoj raka
I. Savić
Kontraceptivne pilule se koriste u prevenciji neželjene trudnoće, zbog neregularnih menstrualnih…

Medicina
22.03.2018 u 07:59
2
A.K.
Svi oni koji žele da shvate sa kojim se problemima susreću ljudi koji godinama bezuspešno…

Pravo „na dobrovoljni i saglasni prekid života”, predloženo u novom Građanskom zakoniku, za sada…

Medicina
20.03.2018 u 12:02
4
U Ame­ri­ci, baš kao i na Sta­rom kon­ti­nen­tu, ove zi­me ha­ra vi­rus gri­pa H3N2, a pre­ma…

Medicina
19.03.2018 u 22:00
1
Od raka dojke godišnje u Srbiji umre oko 1.600 žena, dok se oko 4.600 njih susretne sa dijagnozom…

Medicina

Na dan 14. marta 1972. go­di­ne u Pri­zre­nu se po­sta­vi­la sum­nja, a na­red­nog da­na je u la­bo­ra­to­ri­ji In­sti­tu­ta „Tor­lak” izo­lo­van opa­san vi­rus ve­li­kih bo­gi­nja, ko­ji je od­neo…
Medicina
07.03.2018 u 22:00
23
Devetoro ljudi preminulo je u Srbiji od komplikacija malih boginja (morbila), bolesti koja može da se spreči jednostavnim postupkom – dobijanjem vakcine. Zbog toga je juče ministar zdravlja dr…
Medicina
06.03.2018 u 15:10
2
Celog života sam imala nizak krvni pritisak, a od kada sam ušla u menopauzu on je odjednom prešao u visok. Ovu rečenicu u ordinaciji lekara izgovara veliki broj žena sa molbom za pomoć jer ne znaju…

Medicina

Medicina
05.03.2018 u 21:40
Pacijenti koji su doživeli paralizu jedne strane lica, to jest parezu facijalisa, osim standardnih načina lečenja pomoć mogu da potraže i od stručnjaka Centra za hiperbaričnu medicinu…
Medicina
28.02.2018 u 21:11
Oč­na ban­ka, ka­pi­tal­ni pro­je­kat ne sa­mo za nas, već i za re­pu­blič­ki tran­splan­ta­ci­o­ni pro­gram i Sr­bi­ju u ce­li­ni, bi­će otvo­re­na u petak na Voj­no­me­di­cin­skoj aka­de­mi­ji,…
Medicina
26.02.2018 u 21:11
1
Zbog re­spi­ra­tor­nih in­fek­ci­ja ovih da­na su pu­ne če­ka­o­ni­ce do­mo­va zdra­vlja. Bo­lo­vi u gr­lu, ki­ja­vi­ca, ka­šalj, iri­ta­ci­ja i cu­re­nje se­kre­ta iz no­sa, ma­lak­sa­lost,…
Medicina
22.02.2018 u 16:00
Povodom 2. marta, Dana Vojnomedicinske akademije, lekari klinika za kardiologiju, endokrinologiju, reumatologiju, kao i Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju VMA, besplatno će pregledati…

Medicina

Medicina
21.02.2018 u 22:00
1
Čekaonice domova zdravlja ovih dana su pune pacijenata koji se žale na bolove u grlu i „grebuckanje”, nemogućnost gutanja hrane, kašalj... U takvoj situaciji ljudi se nađu u nedoumici kakvu hranu i koje čajeve treba da konzumiraju, osim lekova koje im je propisao lekar. Stručnjaci napominju da bol u grlu može da bude uzrokovan bakterijskom i virusnom infekcijom. Za virusne infekcije grla osim simptomatske terapije mogu da se koriste i čajevi jer imaju antiinflamatorno dejstvo, a neki od njih i antibiotsko. Ipak, upozorava mr dr Veroslava Stanković, specijalista ishrane…
Medicina
20.02.2018 u 09:05
Iako mnogi nemaju tu naviku, važno je da se zbog prevencije teških bolesti  jednom godišnje posveti pažnja svom zdravlju i krvnim sudovima odlaskom…

Medicina
19.02.2018 u 22:00
3
Da li u Americi postoji rodna diskriminacija među lekarima? Iako je u odnosu na muškarce mnogo više žena stagniralo u medicinskoj karijeri i ima…
Medicina
19.02.2018 u 22:00
13
Autor:
Udruženje pacijenata obolelih od psorijaze „3P” apelovao je juče na Republički fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravlja Srbije da obezbede terapiju biološkim lekovima koji su neophodni za lečenje najtežih oblika ove bolesti. Zbog činjenice da gotovo u potpunosti uklanjaju sve…
Medicina
16.02.2018 u 10:00
7
D. D. K.
Kli­ni­ka za psi­hi­ja­trij­ske bo­le­sti „Dr La­za La­za­re­vić” otvo­ri­će…

Medicina
14.02.2018 u 21:11
Od ove go­di­ne, sr­ča­ni bo­le­sni­ci mo­ći će uz uput le­ka­ra u…

Medicina
12.02.2018 u 21:11
1
Pr­vi pa­ci­jen­ti već su pri­sti­gli u no­vo­o­tvo­re­ni obje­kat Kli­ni­ke…

Medicina

Medicina
11.02.2018 u 16:27
1
Autor:
Savremena medicina pomaže ljudima da žive duže i zdravije nego ikada do sada, ali novija istraživanja pokazuju da novu pošast predstavlja sve prisutnija – samoća. Naučnici upozoravaju da je usledila era „epidemije usamljenosti”, koja utiče na razvoj brojnih zdravstvenih problema. Analiza Američkog…
Medicina
07.02.2018 u 22:00
Rođenje sina Leksi i Džošue Rojera medicinski tim Dečje klinike u Teksasu…

Medicina
05.02.2018 u 22:00
2
Među tinejdžerima u SAD nedavno se proširio novi trend koji i te kako može da…

Medicina
31.01.2018 u 21:11
5
U Sr­bi­ji sva­kog da­na če­ti­ri že­ne obo­le i jed­na umre od ra­ka gr­li­ća…

Medicina
31.01.2018 u 21:11
3
Grip je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji od­neo 149 ži­vo­ta, a pro­ce­ne struč­nja­ka po­ka­zu­ju da je simp­to­me bo­le­sti sa­mo u to­ku jed­ne ne­de­lje u ovoj ze­mlji ima­lo čak 8,3 mi­li­o­na Bri­ta­na­ca. I u su­sed­noj Hr­vat­skoj grip od­no­si pr­ve žr­tve. Do sa­da su zbog vi­ru­sa u ovoj dr­ža­vi pre­mi­nu­la 23 gra­đa­ni­na, od če­ga je tro­je bi­lo mla­đe od 50 go­di­na. Po­ja­va gri­pa je za­ka­sni­la u mno­gim ze­mlja­ma po­put…
Medicina
24.01.2018 u 22:00
1
Član je jedne od najstarijih lekarskih porodica u Srbiji. U bivšoj Jugoslaviji osnovao je prvu koronarnu jedinicu i pokrenuo novi način lečenja…

Medicina
22.01.2018 u 22:00
5
Uprkos dokazima o štetnom delovanju noćnog rada na zdravlje, između sedam i 15 odsto radne snage u razvijenim zemljama uključeno je u neku vrstu…

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.